Tuesday, July 8, 2014

Apricot Cake with Streusel / Crumble // Marhuľový Koláč s Posýpkou / Mrveničkou / DrobenkouThis apricot cake is even simpler than this one with plums. Surly you could switch plums for apricots, or apricots for plums and you'll have a variation on a similar theme. But do try out this one, because it is so simple and it has a surprisingly rich taste of apricots, butter and summer.
To make the pastry/streusel use your hands, wooden spoon, mixer, or food processor.
........................................................................
Tento marhuľový koláč je ešte jednoduchší než tento so slivkami. Samozrejme, môžete vymeniť slivky za marhule, alebo marhule za slivky a budete mať inú variáciu na podobnú tému. Ale vyskúšajte aj tento recept, lebo je veľmi jednoduchý a má prekvapivo plnú chuť marhúľ, masla a leta.
Cesto/posýpku si môžete pripraviť tak, že ho vymiešate rukami, vareškou, v mixéri, alebo v robote.

Apricot Cake with Streusel / Crumble

150 g butter 
70 g granulated sugar 
200 g flour 
1 sachet vanilla sugar (or 1 tablespoon vanilla extract) 

2 tablespoons ground almonds (or ground walnuts) 
600 g apricots, quartered and stoned 
cinnamon for dusting
1 - 2 tablespoons granulated sugar (only if your apricots are too sour) 

Preheat oven to 200˚C.
Grease your round springform cake pan (22-24 cm) with butter and dust with flour.
In the larger bowl mix together butter, sugar, vanilla and flour until crumbly consistency. Press half of the mass in an even layer onto the bottom and sides of the baking tin. Sprinkle with almonds (or walnuts), place prepared apricots on the top (if they are too acidic, sprinkle them with sugar), lightly dust with cinnamon and crumble the rest of your streusel on top of it all.
Bake in the oven for about 50+ minutes, or until golden-brown.

Makes 8 slices.

........................................................................

Marhuľový Koláč s Posýpkou / Mrveničkou / Drobenkou

150 g masla
70 g kryštálového cukru
200 g múky
1 vrecko vanilkového cukru (alebo 1 lyžica vanilkového extraktu)

2 lyžice mletých mandlí (alebo mletých vlašských orechov)
600 g marhulí, rozštvrtené a vykôstkované
škorica na posýpanie
1 - 2 lyžice kryštálového cukru (len ak sú marhule kyslé)

Predhrejte rúru na 200˚C. 
Maslom vymastite a múkou vysypte okrúhlu formu na pečenie (22 - 24cm). 
Vo väčšej mise vymiešajte spolu maslo, cukor, vanilku a múku do drobivej konzistencie. Polovicu tejto hmoty vtlačte v rovnomernej vrstve na dno a boky formy na pečenie. Dno posýpte mandľami (alebo vlašskými orechami), poukladajte na ne pripravené marhule (ak sú príliš kyslé, posýpte ich cukrom), zľahka ich poprášte škoricou a posypte zbytkom posýpky.
Pečte v rúre asi 50+ minút, alebo kým nie je cesto zlato-hnedej farby. 

8 kúskov
Sunday, June 29, 2014

Blueberry and Poppy Seed Bublanina / Bublanina s Čučoriedkami a MakomDo you remember this recipe? Here is bublanina (a bubble cake) with whipped egg whites. And poppy seed oil, that gives the cake noticeable taste of ground poppy seeds.
This recipe is suitable for softer and literally lighter fruits such as raspberries, strawberries or blueberries. The cake is fluffy and the fruit won't "get lost" in the batter. Heavier and harder fruits, such as plums or peaches are for this kind of batter too heavy.
.......................................................................
Pamätáte si na tento recept? Tu je bublanina so snehom. A makovým olejom, ktorý dá bublanine zreteľnú chuť mletého maku.   
Tento recept je vhodný pre mäkkšie a doslova ľahšie ovocie, napríklad maliny, jahody, alebo čučoriedky. Piškóta je nadýchaná a ovocie sa v ceste "nestratí". Tvrdšie a doslova ťažšie ovocie, ako napríklad slivky, alebo broskyne, sú pre tento typ cesta príliš ťažké. Blueberry and Poppy Seed Bublanina

3 eggs, separated
3 tablespoons granulated sugar 
3 heaping tablespoons flour 
1/2 sachet (7 g) baking powder 
1 tablespoon poppy seeds 
1 tablespoon poppy seed oil (you can use another oil, such as neutral canola oil) 
zest of half a lemon 
1 heaping cup blueberries 

butter and flour to grease and dust baking pan 
lemon juice and flour to coat blueberries 
powdered sugar to dust bublanina 


Preheat oven to 190˚C.
Use butter and flour to grease and dust your 22x22 cm large baking tray with high side walls.
In a small bowl, combine flour, baking powder and poppy seeds.
Put egg whites and sugar into a bowl of electric mixer and whip until soft peaks form. Then add the egg yolks and mix briefly. Release the bowl and mix in the flour mix, oil and lemon zest using only a spatula. Pour the mixture onto the prepared baking tray.
Place blueberries coated in lemon juice and flour on top of the batter and put it immediately into the oven to bake for about 20 minutes, or until the surface is golden in colour and the toothpick comes out clean.
After baking, let the bublanina rest for a bit, slice it (4x4) and dust it with powdered sugar.

Makes 16 pieces.

.......................................................................

Bublanina s Čučoriedkami a Makom

3 vajcia, oddeľte bielka od žĺtkov
3 lyžice kryštálového cukru
3 kopcovité lyžice múky
1/2 vrecka (7g) prášku do pečiva
1 lyžica maku
1 lyžica makového oleja (môžete použiť aj iny olej, napríklad neutrálny repkový)
kôra z polovice citróna
1 kopcovitý pohár čučoriedok

maslo a múka na vymastenie a vysypanie plechu na pečenie
ctrónová šťava a múka na obalenie čučoriedok
práškový cukor na posypanie upečenej bublaniny


Predhrejte rúru na 190˚C.
Maslom vymastite a múkou vysypte 22x22 cm veľký plech na pečenie s vysokými bokmi. 
V malej miske zmiešajte múku, prášok do pečiva a mak.
Dajte bielka a cukor do nádoby elektrického mixéra a vyšľahajte ľahký sneh. Potom pridajte žĺtky a ešte krátko premiešajte. Uvoľnite nádobu mixéra a už iba stierkou zľahka zamiešajte múku, olej a citrónovú kôru do snehu. 
Zmes vylejte na pripravený plech.
Na povrch poukladajte v citrónovej šťave a múke obalené čučoriedky a ihneď dajte piecť do rúry na cca 20 minút, alebo kým nie je povrch zlatavej farby a špáratko po vpichnutí do stredu plechy ostane čisté. 
Po upečení nechajte bublaninu krátko oddýchnuť, nakrájajte ju na 4x4 rady a povrch posypte práškovým cukrom.

16 kúskov


Monday, June 23, 2014

Cherry Jam (no sugar) / Čerešňový Džem (bez cukru)


If you have some extra super ripe and sweet cherries, you could make your jam without any sugar. Make the jam only in a small batch and store it in the refrigerator. If you want to keep cherries, or other fruit for the winter, you should add the sugar in a ratio of 1kg:0.5kg, or 1kg:0.75kg (fruit:sugar), according to the acidity of the fruit. In this case, sterilise filled up and sealed glasses (boil them immersed in water for 10-15 minutes, depends on volume of your canning jars).
If you want to keep it traditional, do not use Amaretto in your already made jam. Instead, pour in some kirsch. I'm almost certain that our great great grandmothers did pour something into theirs marmalades. Although, you'll not find it mentioned in any recipe.
And if you'd like to highlight the flavor of jam, but don't want to use liquor, wrap the cherry pits in a single layer of gauze and boil them with pureed cherries for at least 20 minutes. Then discard the pits and proceed further in the recipe. This gives the jam a subtle taste of almonds.
........................................................................
Ak máte super extra dozreté a sladké čerešne, môžete z nich pripraviť džem bez cukru. Robte ho iba v malom množstve a skladujte ho v chladničke. Ak chcete uchovať čerešne, alebo aj iné ovocie na zimu, odporúčam pridať cukor v pomere 1kg:0.5kg, alebo 1kg:0.75kg (ovocie:cukor), podľa kyslosti ovocia. V tom prípade naplnené a uzavreté sklíčka aj sterilizujte (varte ponorené vo vode po dobu 10 - 15 minút, podľa objemu pohára).  
Ak sa chcete držať tradícií, do uvareného džemu neprilievajte Amaretto, ale čerešňovicu. Som si takmer istá, že prastaré matere ju do svojich lekvárov prilievali, aj keď to v receptoch spomenuté nenájdete.  
A ak by ste chceli chuť džemu zvýrazniť, ale nechcete použiť likér, zabaľte kôstky z čerešní do jednej vrstvy gázy a povarte ich spolu s rozmixovanými čerešňami po dobu aspoň 20 minút. Potom ich vyberte a pokračujte ďalej v recepte. Takto získa džem jemný nádych mandlí.
Cherry Jam (no sugar)

900 g cherries (650 g pitted) 
zest of 1 lemon 
gelling agent - pectin for adequate amount of fruit 
40 ml Amaretto (almond liqueur) optional

Sterilise 4 canning jars, 220 ml each. 
Blend about 3/4 of the cherries using hand blender, add lemon zest, the rest of the cherries and let it boil.
Use gelling agent according to the manufacturer's instructions (check in which step you'll add the agent - cold or hot and boiling time). 
After done, stir into your jam Amaretto, if using and immediately pour into your prepared small jars. Close the jar lids tightly and turn upside down. Let it cool completely. Store in a refrigerator. 

Makes 4 x 220 ml

........................................................................

Čerešňový Džem (bez cukru)

900 g čerešní (650 g odstopkovaných a vykôstkovaných)
kôra z 1 citróna
želírovací prípravok - pektín na adekvátne množstvo ovocia
40 ml Amaretta (mandľový likér) nemusí byť

Sterilizujte 4 zaváracie poháre, 220 ml každý. 
Trištvrte množstva čerešní zľahka rozmixujte ponorným mixérom, pridajte kôru z citróna zvyšné celé čerešne a dajte variť. 
Želírovací prípravok použijte podľa návodu výrobcu (skontrolujte krok, v ktorom prípravok pridáte - za studena, alebo za tepla a dobu varenia). 
Po dovarení a odstavení džemu primiešajte likér a ihneď plnite pripravené malé zaváracie poháre. Poháre tesne uzavrite a otočte hore dnom. Poháre nechajte úplne vychladnúť a uložte ich do chladničky.

4 x 220 ml   


Saturday, April 26, 2014

Slovak Pasta Part 2 - Halušky (Trepanky), Tarhanky, Ščikanky / Slovenské Cestoviny Časť 2 - Halušky (Trepanky), Tarhanky, Ščikanky
These pastas are prepared for immediate use. They do not dry for long-term storage as our pasta from the first part.
Tarhanky and Ščikanky are very similar (picture under this block of text - tarhanaky on the left, ščikanky on the right hand side), prepared from a rolled out dough. Also the use is almost the same - for example, in a pork or smoked meat soup. Tarhanky could also be made with sauerkraut. Halušky, on the other hand, are prepared with a different ratio of potatoes and flour. The dough is more fluid and halušky are formed while thrown into a boiling water. The most typical dish is made with sheep cheese - bryndza, farmer cheese, cabbage, or with potatoes.
For a variation, try green halušky made with spinach, or pinkish red made with beets.
.........................................................................
Tieto cestoviny sa pripravujú k okamžitému použitu, nesušia sa na dlhodobé uskladnenie ako cestoviny z prvej časti.
Tarhanky a ščikanky sú si veľmi podobné (obrázok pod týmto blokom textu - tarhanky vľavo, ščikany vpravo), pripravujú sa z vyvaľkaného cesta, aj použitie majú takmer rovnaké - napríklad do bravčovej alebo údenej polievky. Tarhanky sa tiež zvyknú robiť s kyslou kapustou. Halušky sa na druhej strane pripravujú s iným pomerom zemiakov a múky, cesto je tekutejšie a tvaruje sa pri vhadzovaní do vriacej vody. Najtypickejšie sú s bryndzou, tvarohom, kapustou, alebo so zemiakmi.
Pre obmenu skúste zelené halušky so špenátom, alebo červeno-ružové s cviklou. 

Halušky (Trepanky) 

2 potatoes (270 g before peeling, 1 potato per person), peeled, grated very fine 
100 g flour (a bit less or more if needed)
1/4 teaspoon salt 

water for cooking 
salt for water

Prepare a large amount of boiling, salted water.
Mix potatoes, flour and salt into a sticky and thin batter consistency. Pour the batter onto a large mesh sieve and use spoon to mix it around on the top, while the batter is running down through the sieve. Big drops are created, falling into the water. During this process, the water should boil. Allow the water to foam. Just before boiling over, pour a little cold water into the pot (about half a cup, water will not stop boiling, just won't boil over). Repeat it three times. At this point your halušky should by cooked.
Drain immediately. If you process halušky right away, continue the chosen method. If you won't process them immediately, run some cold water over (to prevent sticking of the pasta together).

Serves 2

.........................................................................

Halušky (Trepanky)

2 zemiaky (270 g pred ošúpaním, 1 zemiak na osobu), ošúpané, postrúhané na veľmi jemno
100 g múky (viac, alebo menej, podľa potreby)
1/4 lyžičky soli

voda na varenie
soľ do vody

Pripravte si väčšie množstvo vriacej, osolenej vody. 
Zmiešajte zemiaky, múku a soľ do konzistencie lepivého, riedkého cesta. Cesto vylejte na sitko s veľkými okami a varechou premiešavajte stekajúce cesto skrz otvory sita tak, aby sa do vody dostávali "kvapky" cesta. Počas tohoto procesu by voda mala vrieť. Nechajte vodu speniť. Tesne pred vykypením vlejte troška studenej vody do hrnca (asi pol pohára, voda neprestane vrieť, len nevykypí). To zopakujte trikrát. V túto chvíľu by halušky už mali byť uvarené. 
Okamžite sceďte. Ak spracujete halušky ihneď, pokračujte zvolenou metódou. Ak ich nespracujete ihneď prelejte ich studenou vodou (aby sa nezlepili).  

2 porcie

Tarhanky, Ščikanky 

250 g (2 pieces) potatoes 
200 g flour 
salt 
3 tablespoons water - if needed 

water for cooking 
salt for water 

Prepare a large amount of boiling, salted water.
Mix potatoes, flour, salt and water together to form a not too soft dough. Let it sit for at least 10 minutes. Roll it out on the board to a thickness of about 5 mm or thinner. Cut the dough with the knife into strips about 5 cm wide. If you make Tarhanky, take one strip in your hand and tear off the small pieces. If you are making Ščikany, cut off the pieces using a sharp edge of a spoon, let an arc of the spoon shape the individual pieces.
Throw the pieces into a boiling water, pour half of a cup into a boiling over pot for three times (like with Halušky) and when cooked, drain. Run under the cold water immediately.

Makes 2 - 4 servings

.....................................................................

Tarhanky, Ščikanky

250 g (2 ks) zemiakov, ošúpané a postrúhane na jemno
200 g múky
soľ
3 lyžice vody, podľa potreby

voda na varenie
soľ do vody

Pripravte si väčšie množstvo vriacej, osolenej vody. Zo zemiakov, múky, soli a vody si vypracujete nie príliš mäkké cesto. Nechajte ho postáť aspoň 10 minút a vyváľkajte ho na pracovnej doske na hrúbku cca 5mm, alebo tenšie. Pokrájajte nožom na pásy široké asi 5 cm. Ak robíte tarhanky, zoberte si jeden pás cesta do ruky a uštipkávajte (trhajte) malé kúsky. Ak robíte ščikany, odštikávajte kúsky cesta pomocou ostrej hrany lyžice, nechajte oblúk lyžice formovať tvar jednotlivých kúskov. 
Vhadzujte do vriacej vody, trikrát zalejte kypiací hrniec studenou vodou (rovnako, ako s haluškami) a po uvarení okamžite scedte a prelejte studenou vodou. 

2 - 4 porcie


Saturday, April 19, 2014

Apricot Slices with Gelatine / Marhuľový Koláč so ŽelatínouAfter about a year long pause we are coming back! Thank you for your support and unceasing attention.
I hope you find this sunny side up "eggs" appealing and who knows, you might even try to bake it. I wish you lots of fun.
.........................................................................
Asi po ročnej odmlke sa vraciame späť! Ďakujeme za Vašu priazeň a neutíchajúcu pozornosť. 
Dúfam, že Vás toto "volské oko" poteší a kto vie, možno si ho vyskúšate upiecť. Želám Vám veľa zábavy.  Apricot Slices with Gelatine

For the dough :
3 egg yolks
200 g powdered sugar
200 ml neutral oil (canola oil)

250 ml milk
300 g flour
1 sachet baking powder

3 egg whites
50 g granulated sugar

For cream:
400 ml milk
4 tablespoons flour (or semolina)

200 g butter, at room temperature
150 g powdered sugar
1 sachet vanilla sugar

For gelatine:
0.5 l water
0.5 l juice collected from your apricot compote/preserve
sugar as needed
gelatine for 1 l of fluid

To assemble:
apricot compote/preserve (± 30 apricot halves)


Preheat oven to 200˚C and place some baking paper into a large baking pan with high sides.

Mix together egg yolks, sugar and oil, then add milk and flour mixed with baking powder.

Whip the egg whites and sugar till stiff peaks and gently stir into the batter. Pour the batter onto the prepared baking pan and bake for about 17 minutes or until golden brown. When cool, pull the paper away and put it back into the baking pan.

Use milk and flour (or semolina) to cook a thick cream and allow it to cool down.

Mix together butter, sugar and vanilla sugar and incorporate it into tho cooled down cream.

Prepare the gelatine as advised by the manufacturer and boil it with water, juice and sugar.

Spread the chilled cream onto the cool down pastry, place apricot halves on top of the cream and pour  cooling down gelatine over the apricots.

Wait until the cake is cool down completely and gelatine is solidified, then slice the squares.


Makes about 30 pieces
.........................................................................

Marhuľový Koláč so Želatínou

Na cesto:
3 žĺtky
200 g práškového cukru
200 ml neutrálneho oleja (repkový olej)

250 ml mlieka
300 g polohrubej múky
1 prášok do pečiva

3 bielka
50 g kryštalového cukru

Na krém:
400 ml mlieka
4 lyžice hrubej múky (alebo krupice)

200 g masla, izbovej teploty
150 g práškového cukru
1 vanilkový cukor

Na želatínu:
0,5 l vody
0,5 l šťavy z marhuľového kompótu
cukor podľa potreby
želatína na 1l tekutiny

Na pospájanie:
ovocie z marhuľové kompótu (± 30 marhuľových polovíc)


Predhrejte rúru na 200˚C a papierom na pečenie si vysteľte veľký plech s vysokými bočnicami.

Vymiešajte spolu žĺtky, cukor a olej, potom pridajte mlieko a múku zmiešanú s práškom do pečiva.

Z bielkov a cukru vymiešajte tuhý sneh a opatrne ho zamiešajte do cesta. Cesto vylejte na pripravený plech a pečte približne 17 minút, alebo kým cesto nie je zlatohnedej farby. Po vychladnutí stiahnite papier dole a korpus vložte naspäť do plechu.

Z mlieka a múky (prípadne krupice) uvarte hustú kašu a nechajte vychladnúť.

Vymiešajte spolu maslo, cukor a vanilkový cukor a zamiešajte ho do vychladnutého krému.

Pripravte si želatínu tak, ako to udáva výrobca a uvarte ju spolu s vodou, šťavou a cukrom.

Na vychladnuté cesto natrite vychladený krém, navrch poukladajte polky marhulí a zalejte ich chladnúcou želatínou.

Nechajte úplne vychladnúť a želatínu zatuhnúť, až potom krájajte na štvorce.


30 kúskovFriday, March 29, 2013

Kneaded Mini Cakes with Jam / Hnetený Mini Koláč s LekváromThis recipe is traditionally used for a large baking tray and consists of two identical layers of dough and a middle jam layer. Due to the festive time, it seems that the thematic and individual cakes are a happier choice here. You can cut out any shape for the top layer. You don't have to be limited to your cookie cutter. The classics are lambs, bunnies, chickens, eggs (and cats for Marta).
........................................................................
Tento recept je pôvodne na veľký plech a skladá sa z dvoch rovnakých vrstiev cesta a lekvárovej vrstvy  uprostred. Vzhľadom na sviatočný čas sa mi zdajú tématicke individuálne koláčiky šťastnejším riešením. Na hornú vrstvu môžete vykrojiť akýkoľvek tvar. Nemusíte sa obmedzovať na formičky. Klasické sú barančeky, zajace, kuriatka, vajíčka (a mačky pre Martu). 


Kneaded Mini Cakes with Jam

2 cups all-purpose flour
1 cup powdered sugar
250 g butter, at room temperature
1 sachet baking powder
4 egg yolks
handful of ground walnuts (optional)

350 ml plum jam (or apricot, strawberry, ...)

butter for greasing the baking pans
powdered sugar for dusting


Pre-grease 12 baking pans, 10 cm in diameter.
Pre-heat the oven to 200˚C.

Put all the ingredients for the dough into a bowl and knead together till a homogeneous mass forms. Transfer the dough onto your floured work surface. Roll the dough out to the thickness of 3 - 4 mm. Cut out the circles slightly larger than the bottom of the pan and place them in the prepared pans. Press down gently and apply an even layer of jam. Use the remaining dough to cut out decorative shapes and place them on the jam layer.

Bake for about 12 minutes, until the surface is golden brown.

After baking and cooling, loosen the edges and take out of the baking pans.
Dust the surface with some powdered sugar.

12 individual cakes.

........................................................................

 Hnetený Mini Koláč s Lekvárom

2 hrnčeky polohrubej, alebo hladkej múky
1 hrnček práškového cukru
1 prášok do pečiva
hrsť mletých vlašských orechov, alebo mandlí (nemusí byť)
250 g masla, izbovej teploty
4 žĺtky

120 ml slivkového lekváru (alebo marhuľového, jahodového, ...)

maslo na vymastenie formičiek na pečenie
práškový cukor na pocukrovanie


Vymastite 12 formičiek s priemerom 10 cm maslom. 
Predhrejte rúru na 200˚C.

Dajte si všetky ingrediencie na cesto do misy a vyformujte homogénne cesto hnetením. Preložte ho na pracovnú plochu a valčekom vyvaľkajte na hrúbu asi 3 - 4 mm. Postupne vykrojujte kruhy o niečo väčšie ako dno formičky a vložte do pripravených foriem. Cesto jemne utlačte a rovnomerne naneste lekvárovú vrstvu. Zo zvyšného cesta vykrojte ozdobné tvary a uložte na lekvár.

Pečte asi 12 minút, kým povrch nie je zlato - hnedej farby. 

Po upečení a vychladnutí uvoľnite okraje a vyklopte ich von. 
Povrch pocukrujte. 


12 individuálných koláčov